Wkłady Alufol

wkłady
alufol

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

NADMUCHIWANA WKŁADKA KOMINOWA TYPU ALUFOL®
Chroni wnętrze przewodu kominowego przed agresywnym działaniem odprowadzanych spalin gazu ziemnego. Może mieć zastosowanie we wszystkich budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych i innych niezależnie od kształtu przekroju przewodu spalinowego czy wentylacyjnego.

WKŁADKI PRODUKOWANE SĄ W ROZMIARACH:
Obwód przewodu: 50 – 180 cm. Wysokość przewodu: do 30.0 m. Technologia montażu wymaga wykonania wkładki o 1.0 m dłuższej od wysokości komina.

WARUNKI TECHNICZNE:
Wkładka przeznaczona jest do odprowadzenia spalin o temperaturze do 250 C. Temperatura mierzona jest w kanale odpowietrzającym na poziomie czopucha.

KSZTAŁT PRZEWODU KOMINOWEGO:
Wkładka kopiuje kanał odpowietrzający, nie formuje regularnego kształtu okręgu (oprócz okrągłego kanału odpowietrzającego). W zasadzie nie zmniejsza poprzedniego pola przekroju kanału. Posiada gładkie ścianki i zaokrąglone rogi.

POZOSTAŁE WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:
Wkładka jest gazoszczelna, wodoszczelna, chemicznie obojętna, nienasiąkliwa, odpowiednio odporna na tarcie z wyjątkiem stalowych strun i szczotek. Jest doskonałym przewodnikiem ciepła. Gładka i „ciepła” powierzchnia wkładki zwiększa ciąg i zaoszczędza paliwo gazowe. Wkładka jest statycznie samonośna.

OPIS MONTAŻU WKŁADÓW ALUFOL

PRZYGOTOWANIE PRZED MONTAŻEM:
Na czapce kominowej wkładka „ALUFOL®” zostanie zakotwiczona do blachy aluminiowej profilowanej. W otworze wyciorowym bezpośrednio z dolnego zakończenia wkładki zostanie utworzony zbiorniczek na zbieranie się kondensatu (skroplin). Czopuch zostanie poprzez warstwę muru wyłożony blachą, otwór wlotu spalin wycięty i wyłożony za pomocą silikonu wysokotemperaturowego. W taki sam sposób zostanie przygotowany również otwór wymiatający.

TRWAŁOŚĆ:
Okres trwałości wkładki kominowej został określony na podstawie badań naukowych i doświadczeń na co najmniej 20 lat.

MONTAŻ:
Montaż wkładki trwa około 1 godziny i eliminuje wszelkie uciążliwe roboty budowlane związane z przebudową i remontem kominów systemem tradycyjnym. Instaluje się ją przez czapkę kominową do otworu wybierającego (wycioru), a w kanale kominowym zostaje rozłożona za pomocą sprężonego powietrza. W mieszkaniach nie powstaje zbyteczny brud, eliminuje się transport materiałów budowlanych i gruzu budowlanego. Instalowanie wkładki jest możliwe również podczas mroźnej pogody.

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU:
Należy dokładnie wymieść i wyczyścić przewody kominowe oraz oczyścić otwory wybierające (wyciory). Dokonać ewentualnych napraw korpusu komina i zapewnić do niego dostęp na dachu, a w przypadku potrzeby ustawić rusztowanie kominowe. Należy udostępnić otwory wlotu spalin w mieszkaniach i otwory wybierające w piwnicach.

STRUKTURA MATERIAŁOWA WKŁADÓW KOMINOWYCH ALUFOL