Certyfikaty


Alufol Certyfikaty

Certyfikaty to dokument wydawany właścicielowi fabryki, potwierdzający, że pomyślnie przeszedł on procedurę certyfikacyjną. Właścicielom fabryk wydawany jest Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji w celu kontroli zakładu i wyrobów.